• Risico- en Inventarisatie

Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers in Nederland (uitgezonderd ZZP'ers).

De werkgever is verplicht om in een RI&E schriftelijk vast te leggen welke risico's binnen het bedrijf gevaren of schade veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Op grond van de uitkomsten van de RI&E, wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke maatregelen er worden genomen om de risico's aan te pakken en binnen welke termijn.

Toetsing van de RI&E
Of toetsing noodzakelijk is, hangt af van het aantal werknemers en het gebruik van een goedgekeurde branche RI&E. Voor bedrijven tot en met 25 werknemers geldt een lichte toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige, mits gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde branche RI&E.

Voor bedrijven met méér dan 25 werknemers geldt een zware toetsing door een kerndeskundige (veiligheidskundige of Arbeidshygiënist).

Onze dienstverlening
Wij toetsen de RI&E, kijken of alle risico's op de lijst staan en adviseren bij het plan van aanpak. Of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Onze gecertificeerde veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten leveren daarbij maatwerk.

Heeft u belangstelling? We maken geheel vrijblijvend een offerte op maat.